[Phát Hành Lần Đầu] Đồng poopcoin(POOP) Sẽ Được Niêm Yết Trên Spot BingX