Đồng mfercoin(MFER) Sẽ Được Niêm Yết Trên Spot BingX