[Phát Hành Lần Đầu] Đồng Airpuff(APUFF) Sẽ Được Niêm Yết Trên Spot BingX