[Phát Hành Lần Đầu] Đồng TEH EPIK DUCK(EPIK) Sẽ Được Niêm Yết Trên Spot BingX