[Phát Hành Lần Đầu] Đồng Bitcoin Wizards(WZRD) Sẽ Được Niêm Yết Trên Spot BingX