[Phát Hành Lần Đầu] Đồng real fast(SPEED) Sẽ Được Niêm Yết Trên Spot BingX