BingX Hủy Niêm Yết PIKA Cho Spot Và Các Dịch Vụ Liên Quan