[Phát Hành Lần Đầu] Đồng Mother Iggy(MOTHER) Sẽ Được Niêm Yết Trên Spot BingX