Thông báo về việc bồi thường do lưu lượng quá tải khiến cho hệ thống tắc nghẽn vào tối ngày 12 tháng 17( 12/18)