Quy trình để chuyển giao tài sản blockchain là gì? Tại sao khoản rút của tôi chưa tới?