Thông báo về hỗ trợ chức năng nạp rút/chuyển đổi USDC của BingX