Hợp đồng giao dịch tương lai tiêu chuẩn | Thuyết minh về cách tính giá thị trường toàn diện (06/07)