BingX ra mắt giao dịch spot INV,NCT và một số coin mới khác