Hướng dẫn BingX | Cách hoàn tất KYC hay Xác minh danh tính