Nexus Dubai (NXD) chính thức niêm yết tại BingX - Nạp & Giao dịch để được chia NXD tổng trị giá 40,000 USD!