P2P BingX nay chính thức ra mắt. Dùng tiền mặt mua crypto một cách dễ dàng!