BingX sẽ hỗ trợ nâng cấp và hard fork mạng Ethereum (ETH) (29/06/2022)