Lưới hợp đồng được ưa chuộng nhất: Lưới nâng cao giúp tối đa hóa ký quỹ và lợi nhuận