CUỘC ĐUA “KHỞI ĐỘNG” MÙA HÈ TỔNG GIÁ TRỊ 12000 USDT