Thông báo lên sóng cặp giao dịch DOGE/USDT cho hợp đồng tiêu chuẩn