BingX sẽ hỗ trợ sáp nhập ETH 2.0 và các token fork.